BSF through the years     2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Acknowledgement Policy

(Serbian below)

The organizers of the Belgrade Security Forum kindly ask you to mention the full name of the “BELGRADE SECURITY FORUM” in all reports related to the events of the Forum.

PRESS AND RADIO

Please mention the official title of the event in any article, report or interview which result from the activities of the Forum.

TV

Please mention and/or visually display the logo in the programs and/or interviews that occur during the Belgrade Security Forum.

Logo of the Forum is available here.

ONLINE PUBLICATIONS, SOCIAL NETWORKS AND MEDIA, APPLICATIONS

Please mention the event name in the official interviews and reports resulting from the activities of the Forum.

Please add a link to the website of the Belgrade Security Forum: www.belgradeforum.org.Feel free to share content from the official website on your websites, social networks and media, specifying the source of the content.

Twitter account of the Forum is: @BelSecForum; Hashtag is: #BelSecForum

Facebook page: http://www.facebook.com/BelgradeForum

Instagram account of the Forum is: @BelSecForum

PHOTOS

Please mention the official title of the event in all photos published from the Belgrade Security Forum.


Politika izveštavanja

Organizatori Beogradskog bezbednosnog foruma vas ljubazno mole da pun naziv foruma „BEOGRADSKI BEZBEDNOSNI FORUM“ pomenete u svim izveštajima koji su povezani sa događajima Foruma.

 

ŠTAMPA I RADIO

Molimo vas pomenite zvaničan naziv događaja u bilo kom članku, izveštaju ili intervjuu koji proistekne iz aktivnosti foruma.

TV

Molimo vas pomenite i/ili vizuelno prikažite logo u programima i/ili intervjuima koji nastanu tokom Beogradskog bezbednosnog foruma.

Logo foruma je dostupan na stranici: http://belgradeforum.org/info/downloads.html.

CHATHAM HOUSE PRAVILO

Sesije za koje važi Chatham House pravilo – nije dozvoljeno snimanje kamerom, diktafonom, telefonom niti fotoaparatom, a moguće je izveštavanje o sadržaju diskusije, ali bez citiranja učesnika diskusije.

ONLINE IZDANJA, DRUŠTVENE MREŽE I MEDIJI

Molimo vas pomenite zvaničan naziv događaja u izveštajima ili intervjuima koji proisteknu iz aktivnosti foruma. Ukoliko je moguće, dodajte link ka sajtu Foruma: www.belgradeforum.org. Budite slobodni da sadržaje sa zvaničnog sajta foruma delite na vašim sajtovima, društvenim mrežama i medijima uz obavezno navođenje izvora.

Twitter nalog Foruma je: @BelSecForum; Hashtag je: #BelSecForum.

Facebook stranica: http://www.facebook.com/BelgradeForum

Instagram nalog Foruma je: @BelSecForum

FOTOGRAFIJE

Molimo vas da pomenete zvaničan naziv događaja na svim fotografijama koje objavljujete sa Beogradskog bezbednosnog foruma.